Организатор на този фотоконкурс е проектът Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project): https://projectfutureu.eu/ . Повече информация може да намерите в публичната Facebook група: https://www.facebook.com/groups/projectfutureu

Този конкурс се провежда от 10 юни 2019 г. до 15 септември 2019 г. Броят на снимките за един участник е ограничен до максимум 2 снимки.

Участието в конкурса е отворено за млади хора на възраст между 15 и 26 години, които живеят в Италия, Кипър, България, Полша, Германия, Испания и Хърватия. Снимките трябва да представляват фокуса на проекта и темите, които са отбелязани, съответно:

  • ЕС  и сигурността и отбраната
  • ЕС и младите хора
  • Социално и икономическо развитие на ЕС
  • ЕС и солидарността
  • Цифров ЕС
  • Финанси на ЕС, Инвестиционен план
  • Глобализация

Техническа спецификация за изпращане на снимки: снимки се приемат само във формат JPG. Снимките трябва да бъдат публикувани директно от участника в публичната Facebook група: https://www.facebook.com/groups/projectfutureu . Ако участникът няма личен Facebook профил, те могат да изпратят снимката/ите  на ел.поща eucitizens@abv.bg 
Снимките ще бъдат непрекъснато представяни и на уебсайта на нашия проект: https://projectfutureu.eu/.

Победителят във фотоконкурса FuturEU Facebook photo competition “My Europe – My Digital Universe” ще бъде избран от жури, състоящо се от трима души, представители на проекта.

Организаторът си запазва правото да изключи снимки от конкурса за неспазване на правилата, представяйки незаконно или дискриминационно съдържание или по други причини по своя преценка. Такива сериозни причини могат да включват, например, снимки, които водят до популяризирането на наркотици, да представят жестоко и нечовешко поведение; да омаловажават, извиняват или одобряват рисково поведение или подбуждат омраза на база раса, пол, религия, националност или принадлежност към конкретна група. Например, такива снимки, които биха били необосновано показани като лица, умиращи или подложени на тежки физически или психически страдания по начин, който омаловажава човешкото достойнство, или дори снимки, които биха могли сериозно да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните, като съдържат порнография и бруталност и насилие.

Участникът се съгласява, че предоставените в рамките на Конкурса изображения ще бъдат използвани от Организатора за популяризиране на проекта „Citizens’ reflections on the Future of Europe” чрез: публикуване в печатни и дигитални вестници или други медии, в рекламно пространство или в електронна форма, безплатно. Участникът също така е съгласен, че снимките ще бъдат използвани без никакви претенции за такса в рамките на изложбата на снимките-победители от Фотоконкурса на събитието в Прага на 9 октомври 2019 г. . Организаторът може също да предостави снимки на своите партньори за промоциране на проекта.

С изпращане на снимка за конкурса, участникът потвърждава, че е автор на снимката и че има право да се разпорежда с нея. Ако искането на такъв участник е невярно, такава снимка може да бъде извадена от конкурса, заличена и участникът може да бъде отстранен от конкурса. Организаторът не поема отговорност за съдържанието на снимките, за нарушаването на правата на трети лица, като ги покаже на снимка или като използва добросъвестно снимка от Организатора в съответствие с тези условия. Всеки участник е длъжен да прави снимки в съответствие със законовите разпоредби, да зачита законните интереси и права на трети лица, особено лицата във фотографията и техния личен живот и права за защита на личността. С подаване на снимка на конкурса, участникът декларира пред организатора, че е изпълнил условията на този параграф и се съгласява да носи пълна отговорност за нарушаването на тези права.

Оплакванията, възраженията или неясноти окончателно се решават от организатора, който същевременно си запазва правото да променя условията на конкурса или да отмени конкурса, без да посочва причина. В този случай организаторът не е длъжен да оценява състезанието или да присъжда награди.

Състезателят дава съгласието на организатора на фотоконкурса във фотоконкурса FuturEU Facebook да обработва изпратените лични данни с цел организиране на, включително тяхното публикуване, в съответствие със Закон № 101/2000 Coll., За защита на личните данни и в съответствие с GDPR.
Обявяването на резултатите от фотоконкурса ще се състои на 9 октомври 2019 г. в Прага.
Наградата за 1-во място е Fujifilm Instax цифрова камера. Другите класирани участници до трето място ще получат предметни награди.

Наградата ще бъде връчена или през октомври /9 октомври 2019 – Прага, Чехия/, или чрез партньори (Италия, Кипър, България, Полша, Германия, Испания и Хърватия).

Този конкурс е организиран в рамките на проект „Citizens’ reflections on the Future of Europe”, съфинансиран от програмата на ЕС – Европа за гражданите с решение за отпускане на безвъзмездни средства 2018-3706/001-001